Każdy z Państwa może pomóc rozwijać prowadzoną przez naszą fundację działalność,
poprzez przekazanie na poniższe dane darowizny:
03 1240 5354 1111 0010 6289 0611
Fundacja MIASTA SPORTU
Aleja Bzów 19/2
05-509 Józefosław
Adres do korespondencji:

84-230 Rumia, ul. Żwirki i Wigury 23

Wsparcie finansowe przekazane Fundacji MIASTA SPORTU jest przeznaczone w całości na cele statutowe.
Dziękujemy wszystkim,
którzy zdecydują się wesprzeć działania naszej fundacji.